heading sign
Wizyta

    Ogród był zawsze nieodłączną częścią pałacu, a drzewa i krzewy wyznaczały granice zielonej przestrzeni, która otaczała monarszą rezydencję. Świat poddanych każdego stanu, zarówno arystokracji i szlachty, jak i mieszczan i chłopów był oddalony na odległość kwiatowych rabat i wypielęgnowanych trawników. Dostanie się na królewskie komnaty oznaczało w praktyce przejście przez strefę pięknej i niedostępnej zieleni z feerią kolorów, kształtów i gatunków. Park wprawdzie pozostawał równie niedostępny jak sam pałac, ale jednocześnie był fragmentem krajobrazu i tym samym ułatwiał wkomponowanie majestatycznej i dominującej budowli w pejzaż miasta i przedmieść. Bujna roślinność miała wzbudzać podziw dla władcy, natomiast żmudna i precyzyjna praca ogrodników była z trudem zauważana. Wypielęgnowane aleje dłużyły się przed audiencją, a uformowane szpalery i stworzone z drzew parkowe perspektywy nie wzbudzały zainteresowania wobec zbliżającego się posłuchania. Obecnie traktujemy zamkowe ogrody jako substancję zabytkową o tym samym znaczeniu, co stare mury i piękna architektura. Przywiązujemy do nich wielką wagę, ponieważ łączą pałac z miastem i obszar dworski z ulicami i placami wokół. Stają się wizytówką Zamku Królewskiego w Warszawie, który trwa i funkcjonuje w zgodzie z otaczającą go naturą.
    Przymierze natury i kultury jako równoważnych części krajobrazu i współmiernych wartości to idea, która urzeczywistnia się w otoczeniu Zamku Królewskiego w Warszawie dzięki odtworzonym pieczołowicie Ogrodom. Zamek ponownie staje się kontynuatorem wielowiekowej tradycji sztuki ogrodowej, a także jej mecenasem, zaangażowanym w edukację oraz wspieranie zjawisk artystycznych i naukowych na tym polu. Kontynuuje traktowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych w otoczeniu rezydencji jako unikatowych, równie cennych jak substancja zabytkowa. Skłania nie tylko do podziwiania piękna roślin, ale przede wszystkim do podjęcia własnych przemyśleń i refleksji na temat krajobrazu, jego historii, stanu obecnego i przyszłości, o potrzebie jego kształtowania i ochrony.
Obcowanie z pięknem przyrody poddanym artystycznej pielęgnacji podczas Królewskiej Wystawy Kwiatów sprzyja refleksji nad naszym stylem życia w kontekście szacunku do natury i dbania o bioróżnorodność. Stanie się impulsem dla artystycznej wyobraźni architektów krajobrazu, ogrodników i florystów, którzy łączą siły i talenty, by przestrzeń Arkad Kubickiego i Ogrodów wypełnić zachwycającymi instalacjami i kompozycjami roślinnymi. Sprzyjać będzie refleksji nad naszym stylem życia w kontekście szacunku do natury i dbania o bioróżnorodność.
Z prawdziwą przyjemnością zapraszam do oglądania Wystawy oraz do Królewskich Ogrodów.

prof. Wojciech Fałkowski - Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie