heading sign
Kontakt

ORGANIZATOR WYSTAWY
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum
Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej
Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa
tel. +48 22 355 53 60
KURATOR WYSTAWY
mgr inż. arch. kraj. Monika Drąg
Pełnomocnik Dyrektora
ds. Architektury Krajobrazu i Ogrodów
Koordynator Wydarzenia
mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Żukowska